LỜI NGỎ NHƯ LAI THIỀN TỰ - NHU LAI MEDITATION TEMPLE

TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

Ý ngĩa Đức Phật Thành ĐạoPrint

Ý ngĩa Đức Phật Thành Đạo

Ngược dòng thời gian hơn 25 thế kỷ, kể từ thời điểm trọng đại đánh dấu một chiến công lẫy lừng trong lịch sử nhân loại, một con người bình thường bằng đấu tranh nội tại đã tự mình vượt thoát khỏi mọi sự trói buộc của khổ đau sanh tử luân hồi. Một đại vĩ nhân xuất hiện.

Giải thoát quan Phật giáoPrint

Giải thoát quan Phật giáo

Con đường đưa đến sự chứng đắc cứu cánh Niết-bàn, nói một cách ngắn gọn, chính là con đường Bát chánh đạo, còn gọi là con đường Tam vô lậu học (Giới-Định-Tuệ), và nếu khai triển rộng là con đường 37 phẩm trợ đạo. 

Đạo Phật Là Một Tôn Giáo Hay Một Triết Lý Của Cuộc Sống?Print

Đạo Phật Là Một Tôn Giáo Hay Một Triết Lý Của Cuộc Sống?

Phật giáo cũng đã ảnh hưởng mạnh đến tất cả các tôn giáo khác. Nó tác động rất lớn đến Ấn Độ giáo, một tôn giáo có mặt trước thời kỳ Phật giáo xuất hiện. Phật giáo cũng đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến Khổng giáo, Lão giáo, Nhất Thần giáo và tất cả các tôn giáo khác ở phương Đông.

Giá trị thẩm mỹ trong giáo lý Vô thường - Vô ngãPrint

Giá trị thẩm mỹ trong giáo lý Vô thường - Vô ngã

Toàn bộ giáo lý Đạo Phật không ngoài Tứ Diệu Đế. Nhận chân được thế giới vô thường, nhân sinh vô ngã là đã thấu triệt được hai phạm trù đầu tiên là khổ đế và tập đế. Hai phạm trù này thuộc cái bi thẩm mỹ. 

Phật Giáo, Nhìn Toàn DiệnPrint

Phật Giáo, Nhìn Toàn Diện

Nhiều người tìm nguồn cảm hứng và hạnh phúc từ bên ngoài, và thất vọng. Chỉ khi nào nhận thức năng lực tối thượng của tâm và thấu hiểu rằng chính cái tâm của mình có thể biến đổi thế gian này thành một cõi thiên đàng hay một cảnh địa ngục cho mình, chừng đó ta mới học được phương cách phải làm thế nào để thành đạt hạnh phúc.

Tánh không luận là gì?Print

Tánh không luận là gì?

Từ khi Nagārjuna (Long Thọ) xuất hiện ở miền Nam Ấn độ, đến nay đã 18 thế kỷ qua, và suốt một vòng cung ba phần tư của toàn bộ Á châu, Tánh Không luận (Sūnyavāda) đã trở thành một thứ khí giới vô cùng sắc bén được trang bị cho một nền triết lý chuyên môn phá hoại.

Ý nghĩa chú tắm PhậtPrint

Ý nghĩa chú tắm Phật

Chữ ओम् (oṃ)  có 100 ý nghĩa khác nhau và là một từ tối cao và từ tạo được mọi điều. Nếu bạn đang hành thiền trong im lặng sâu sắc, bạn có thể nghe những âm thanh trong औम् (aum). Đó là những âm thanh nguyên thủy của vũ trụ.

Những điềm lành vi diệu lúc Đản sanh của Đức Thế TônPrint

Những điềm lành vi diệu lúc Đản sanh của Đức Thế Tôn

Đức Phật thị hiện ở đời là một đại sự nhân duyên, hy hữu, khó gặp. Kinh văn ghi lại rằng: “Sự xuất hiện của một người, này các Tỷ-kheo, khó gặp được ở đời. Của người nào? Của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh đẳng giác. Sự xuất hiện của một người này, này các Tỷ-kheo, khó gặp ở đời.”

Khám phá sự tinh tế trong giáo lý Duyên KhởiPrint

Khám phá sự tinh tế trong giáo lý Duyên Khởi

Nguyên lý duyên khởi được Đức Phật nêu lên có tác dụng thay thế cho khái niệm “cái ngã vĩnh hằng” (Atman) của triết học Bà-la-môn, đồng thời cũng thay thế cho khái niệm “tự tính” hay “tự thể” (Svabhava) của các trường phái triết học tôn giáo khác. 

Niên đại Đức Phật Lịch sử: Vấn đề còn đang tranh luận P.3Print

Niên đại Đức Phật Lịch sử: Vấn đề còn đang tranh luận P.3

Trong khi các học giả cố gắng truy nguyên niên đại của đức Phật lịch sử, họ đã đưa ra quá nhiều học thuyết khác nhau đến độ mâu thuẫn và loại trừ lẫn nhau. Đó cũng chính là lý do làm cho học thuyết về niên đại của đức Phật của các trường phái Phật giáo dựa trên các biên niên sử của mình vẫn còn lý do để tồn tại và thách thức các giới hạn tri thức về lịch sử của con người.

Niên đại Đức Phật Lịch sử: Vấn đề còn đang tranh luận P.2Print

Niên đại Đức Phật Lịch sử: Vấn đề còn đang tranh luận P.2

Chưa có tài liệu nào về niên đại của đức Phật lịch sử, vị sáng lập đạo Phật, được truyền thừa nhất quán trong các tông phái chính của Phật giáo cũng như được các học giả cùng công nhận. Các học giả cũng chưa đi đến một kết luận thống nhất nào về vấn đề này.

Nghiên cứu của người Nhật về niên đại Đức PhậtPrint

Nghiên cứu của người Nhật về niên đại Đức Phật

Các vấn đề về "Phật lịch" và niên đại của Đức Phật đã được các học giả Nhật Bản đề cập trên nhiều quan điểm khác nhau. Thậm chí trong các giới tu sĩ Phật Giáo cũng đã có những quan điểm bất đồng.

Tìm hiểu ngày sanh của Đức Phật Thích-ca Mâu-niPrint

Tìm hiểu ngày sanh của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni

Đại hội chọn lá cờ Phật giáo và quyết định lấy ngày trăng tròn từ giữa tháng Tư sang giữa tháng Năm dương lịch làm ngày khánh lễ Đản sanh đức Phật Thích Ca.

Niên đại Đức Phật Lịch sử: Vấn đề còn đang tranh luận P.1Print

Niên đại Đức Phật Lịch sử: Vấn đề còn đang tranh luận P.1

Trong khi các học giả cố gắng truy nguyên niên đại của đức Phật lịch sử, họ đã đưa ra quá nhiều học thuyết khác nhau đến độ mâu thuẫn và loại trừ lẫn nhau. Đó cũng chính là lý do làm cho học thuyết về niên đại của đức Phật của các trường phái Phật giáo dựa trên các biên niên sử của mình vẫn còn lý do để tồn tại và thách thức các giới hạn tri thức về lịch sử của con người.

Nguyên lý Vô thường trong Triết học Phật giáoPrint

Nguyên lý Vô thường trong Triết học Phật giáo

Chúng ta xác minh rằng nguyên lý vô thường liên quan đến thế giới hiện tượng một cách riêng biệt; còn nguyên lý vô ngã thì có mối quan hệ cả nguyên lý vô thường lẫn thế giới hiện tượng; và nguyên lý Niếtbàn tịch tịnh chỉ tùy thuộc vào thế giới bản thể.