LỜI NGỎ NHƯ LAI THIỀN TỰ - NHU LAI MEDITATION TEMPLE

TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

Con đường Thiền Định mà Thế Tôn đi quaPrint

Con đường Thiền Định mà Thế Tôn đi qua

Từ bỏ, hay buông xả trong Thiền định của Phật giáo đồng nghĩa với sự an trú trong chánh niệm tỉnh giác và đồng nghĩa với an tịnh, giải thoát của Thiền định.

Chánh niệm - Sức mạnh của sự tỉnh thứcPrint

Chánh niệm - Sức mạnh của sự tỉnh thức

Tỉnh thức hay chánh niệm căn bản có nghĩa là chú ý một cách có chủ ý tới cái đang diễn ra nơi bản thân. Nghĩa thứ hai của tỉnh thức là hiện hữu với từng phút giây của dòng thời gian. Tỉnh thức còn có thể được diễn đạt bằng những tên gọi khác như chánh niệm, tỉnh giác, giác sát, hiện hữu, hiện tồn, chú ý... đối với cái giây phút đang có.

Vượt thoát trầm luânPrint

Vượt thoát trầm luân

Con đường của đạo Bụt là con đường giúp chúng ta dừng lại, chấm dứt được sự chìm đắm và trôi lăn trong biển khổ.