LỜI NGỎ NHƯ LAI THIỀN TỰ - NHU LAI MEDITATION TEMPLE

TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

Các Trường Phái Triết Học Phật Giáo Và Đối Tượng Phản LuậnPrint

Các Trường Phái Triết Học Phật Giáo Và Đối Tượng Phản Luận

Có bốn trường phái triết học phật giáo—Phân biệt thuyết bộ, Kinh lượng bộ, Duy thức tông và Trung quán tông. Trong đó, trường phái thứ tư cũng được gọi là trường phái Trung đạo và được phân chia thành hai trường phái: Độc lập biện chứng và Quy mậu biện chứng.

Đạo Phật Nguyên Thủy và Đạo Phật Đại ThừaPrint

Đạo Phật Nguyên Thủy và Đạo Phật Đại Thừa

Có người cho rằng Phật giáo Nguyên thủy thì ích kỹ bởi vì dạy con người phải tìm kiếm sự cứu rỗi cá nhân. Nhưng làm sao một người ích kỹ có thể giác ngộ được? Cả hai trường phái đều chấp nhận có ba Thừa, hay ba Giác, và cũng đều công nhận lý tưởng Bồ tát là cao quí nhất.