LỜI NGỎ NHƯ LAI THIỀN TỰ - NHU LAI MEDITATION TEMPLE

TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

Bàn về hội nhập của Phật giáo vào nền văn hóa Việt NamPrint

Bàn về hội nhập của Phật giáo vào nền văn hóa Việt Nam

Hai câu thơ dân dã sau đây cũng đủ nói lên mức độ hội nhập của đạo Phật vào nền văn hóa của xã hội Việt Nam sâu sắc tới độ mức nào. "Mái chùa che chở hồn dân tộc, Nếp sống muôn đời của tổ tông".....

Trần Nhân Tông con người và Tác PhẩmPrint

Trần Nhân Tông con người và Tác Phẩm

Vua Trần Nhân Tông đã được sử sách qua hàng trăm năm đánh giá là một hoàng đế anh minh, một lãnh tụ thiên tài, một vị anh hùng dân tộc. Do thế, cuộc đời vua được ghi chép tương đối tỉ mỉ, khi so với cuộc đời của một số danh nhân khác của dân tộc. 

Triết lý hành động của Đại sư Khuông ViệtPrint

Triết lý hành động của Đại sư Khuông Việt

Phật giáo Việt Nam đã ảnh hưởng đến lịch sử Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập một cách sâu sắc. Với vai trò và những đóng góp cụ thể của Phật giáo, nhất là các thiền sư trên bình diện chính trị, ngoại giao, tư tưởng, văn hoá và tôn giáo, v.v… 

Vai trò của Viện đại học Vạn Hạnh trong hệ thống giáo dục bậc Đại họcPrint

Vai trò của Viện đại học Vạn Hạnh trong hệ thống giáo dục bậc Đại học

Viện đại học Vạn Hạnh là viện đại học tư thục được thành lập vào năm 1964 dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Nơi đặt cơ sở đầu tiên của Viện đại học Vạn Hạnh là chùa Xá Lợi. Đây là viện đại học tư thục đầu tiên ở Việt Nam.

Tìm hiểu về Thiền sư Liễu QuánPrint

Tìm hiểu về Thiền sư Liễu Quán

Nếu thiền sư Chân Nguyên xem là nhân vật chủ chốt trong việc chấn hưng Phật giáo ở Đàng Ngoài thì Liễu Quán là nhân vật quan trọng tiêu biểu cho sự nghiệp phục hưng, xiển dương và trực tiếp lãnh đạo Phật giáo ở Đàng Trong.

Quan điểm hiếu hạnh của Mâu Tử trong tác phẩm Lý Hoặc LuậnPrint

Quan điểm hiếu hạnh của Mâu Tử trong tác phẩm Lý Hoặc Luận

Trong Lý Hoặc Luận của Mâu Tử có nhiều tư tưởng nhưng về tư tưởng hiếu đạo, ta biết có sự khác biệt cơ bản giữa tư tưởng hiếu đạo của người Việt Nam và hiếu đạo của người Trung Quốc.

Giá trị văn hóa của văn bia thời Lý - TrầnPrint

Giá trị văn hóa của văn bia thời Lý - Trần

Đặc tính nổi bật khi giá trị Văn hóa đạo đức của văn bia thời Lý – Trần thể hiện thì ngoài phản ứng của xã hội, phản ứng của chính bản thân cũng góp phần làm cho những tiêu chuẩn văn hóa được tuân thủ, bởi vì nó chứa đựng giá trị soi rọi lại chính bản thân con người.

Trần Nhân Tông: Trí giả anh minh, nhà văn hóa kiệt xuấtPrint

Trần Nhân Tông: Trí giả anh minh, nhà văn hóa kiệt xuất

Như nhiều học giả đã khẳng định, Thiền phái Trúc Lâm do Ngài sáng lập và trở thành Trúc Lâm đệ nhất tổ vừa kế thừa được tinh hoa của Thiền Tông nói chung, vừa kết tinh những thành tựu tu tập và quán tưởng của các hành giả bản địa, để trở thành một Thiền phái mang đậm sắc thái dân tộc mà đặc điểm hàng đầu là tinh thần nhập thế lạc quan, lại cũng vừa là nơi thể nghiệm sự kết hợp, dung hòa thêm các thành tố có nguồn gốc tôn giáo, tín ngưỡng hay học thuyết khác.