LỜI NGỎ NHƯ LAI THIỀN TỰ - NHU LAI MEDITATION TEMPLE

TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

Thiền sư Minh Am Vinh Tây: Thủy Tổ Trà đạo Nhật BảnPrint

Thiền sư Minh Am Vinh Tây: Thủy Tổ Trà đạo Nhật Bản

Thiền sư Minh Am Vinh Tây (zh. 明菴榮西, ja. myōan eisai) (1141-1215), Ngài được tôn vinh đệ nhất Tổ trồng Trà hay thủy Tổ Trà đạo là người có công truyền thừa dòng Thiền phái Lâm Tế vào Nhật Bản.

Phật giáo trong đời sống và nền văn hóa Nhật BảnPrint

Phật giáo trong đời sống và nền văn hóa Nhật Bản

Cảm quan thẩm mỹ của người Nhật còn được biểu hiện qua nghệ thuật vườn cảnh. Nghệ thuật vườn cảnh hướng đến việc nâng cao khả năng cảm thụ thiên nhiên để tạo nên một trạng thái trầm mặc và sáng suốt qua cảnh trí thiên nhiên yên ã và tĩnh lặng.