LỜI NGỎ NHƯ LAI THIỀN TỰ - NHU LAI MEDITATION TEMPLE

TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

Sinh, Tử, và Cảnh Trung ẤmPrint

Sinh, Tử, và Cảnh Trung Ấm

Người Tây Tạng nhìn sinh và tử là một diễn trình liên tục. Cuộc sống là thời gian giữa sinh và tử. Sau khi chết vòng tròn sinh tử vẫn tiếp tục ngang qua một giai đoạn trung gian kéo dài từ lúc chết đến lúc sinh ra trở lại.

Đức Phật Thành Đạo theo giáo lý Tây TạngPrint

Đức Phật Thành Đạo theo giáo lý Tây Tạng

Phật không phải là một vị thần, một nhà tiên tri hay một thiên sứ. Ngài chỉ là một con người bình thường nhưng đã nhờ vào những cố gắng tự thân, mở toang mọi tiềm năng của chính mình và trực tiếp nhận thức được bản chất thật của thực tại.

Đức Phật thành đạo theo giáo lý Tây TạngPrint

Đức Phật thành đạo theo giáo lý Tây Tạng

Phật không phải là một vị thần, một nhà tiên tri hay một thiên sứ. Ngài chỉ là một con người bình thường nhưng đã nhờ vào những cố gắng tự thân, mở toang mọi tiềm năng của chính mình và trực tiếp nhận thức được bản chất thật của thực tại.