LỜI NGỎ NHƯ LAI THIỀN TỰ - NHU LAI MEDITATION TEMPLE

TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

Giáo lý Khất sĩ - Một lẽ sống tương quanPrint

Giáo lý Khất sĩ - Một lẽ sống tương quan

Với những ai hiểu rõ giáo lý duyên sinh, cuộc sống tương quan của người Khất Sĩ với đại đồng vũ trụ rồi, thì sẽ có một cuộc sống an lành, giải thoát cái tôi ngay trong hiện tại. Luôn thấy rằng, mọi vật, mọi việc đều do nhiều nhân, nhiều duyên kết hợp mà thành. 

Sự hình thành một cồng đồng đa dân tộc tại miền Nam Việt NamPrint

Sự hình thành một cồng đồng đa dân tộc tại miền Nam Việt Nam

Bài viết dưới đây được người dịch phát hiện trong tập Kỷ yếu của cuộc Hội thảo quốc tế lần thứ 2 của Hiệp hội Nghiên cứu Á – Phi (Consortium for Asian and African Studies – CAAS) tổ chức tại Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Phương (National des Langues et Civilisations Orientales – INALCO). 

Sơ lược tiểu sử tổ sư Minh Đăng QuangPrint

Sơ lược tiểu sử tổ sư Minh Đăng Quang

Tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang Vắng bóng 1954-2014, Ban biên tập NLTT Online trân trọng giới thiệu: Sơ lược tiểu sử tổ sư Minh Đăng Quang.

Tinh thần Bồ-tát-đạo của Tổ sư Minh Đăng QuangPrint

Tinh thần Bồ-tát-đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giữa lúc cõi đời chết khổ, Khất Sĩ là chất nhựa sống, gắn liền các khối chia rẽ riêng tư. Khất Sĩ là con đàng chơn lý võ trụ, đúng theo trung đạo ánh sáng, không thiên về một bên lề mé, Khất Sĩ tượng trưng giáo lý đại đồng.

Hoàn cảnh ra đời của Hệ Phái Khất Sĩ Việt NamPrint

Hoàn cảnh ra đời của Hệ Phái Khất Sĩ Việt Nam

Hệ phái Khất sĩ ra đời với tiêu chí “NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP” nâng cao hơn về mặt tu tập, giải thoát và đức Tổ sư Minh Đăng Quang không muốn Phật giáo phân chia Nam -Bắc tông mà lập nên Giáo phái Khất sĩ Phật giáo Việt Nam.

Đóng góp của Tổ sư trong việc chấn hưng Phật giáo Việt NamPrint

Đóng góp của Tổ sư trong việc chấn hưng Phật giáo Việt Nam

Với chí nguyện nối truyền Thích Ca Chánh Pháp, Tổ sư Minh Đăng Quang lấy Tứ Y Pháp trung đạo làm nền tảng tu tập, để được tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, đây là tôn chỉ Tổ sư Minh Đăng Quang đề ra.

Tổ sư Minh Đăng Quang - Danh tăng Việt Nam thế kỷ XXPrint

Tổ sư Minh Đăng Quang - Danh tăng Việt Nam thế kỷ XX

Với chí nguyện "nối truyền Thích Ca chính pháp", Tổ Sư đã quyết chí đi theo con đường truyền thống mà Phật Thích Ca (Tất-đạt-đa Cồ-đàm) đã vạch ra, noi gương Phật Tăng xưa sống đời phạm hạnh của một "du phương khất sĩ".

Khái quát về giáo pháp Khất sĩ của Tổ sư Minh Đăng QuangPrint

Khái quát về giáo pháp Khất sĩ của Tổ sư Minh Đăng Quang

Nếu chúng ta là những nhân chứng lịch sử vào những thập niên của tiền bán thế kỷ XX thì chúng ta hẳn biết xã hội Việt Nam lúc bấy giờ bi đát như thế nào, Phật giáo Việt Nam lúc đó suy vi ra sao, và sự ra đời của Tổ Minh Đăng Quang với Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ là cần thiết đến mức độ nào. 

Thiền tập của Hệ phái Khất Sĩ ngày nayPrint

Thiền tập của Hệ phái Khất Sĩ ngày nay

Thiền là pháp môn tu tập chủ yếu của hệ phái Khất sĩ. Tổ sư Minh Đăng Quang nhờ thiền tập mà thành tựu được đạo nghiệp. Các bậc thầy đều là những hành giả tu thiền thượng thừa, là những tấm gương mẫu mực về đạo hạnh.