LỜI NGỎ NHƯ LAI THIỀN TỰ - NHU LAI MEDITATION TEMPLE

TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

Phật giáo và khoa học P.2Print

Phật giáo và khoa học P.2

Khoa Học và Phật Giáo vốn có những phương thức khác biệt rất cơ bản trong việc nghiên cứu thực tại. Ngược lại, chính trực giác – hay kinh nghiệm nội tâm – lại đóng vai trò chủ yếu trong phương cách Phật giáo dùng để tiếp cận thực tại.

Phật giáo và khoa học P.1Print

Phật giáo và khoa học P.1

Khoa Học và Phật Giáo vốn có những phương thức khác biệt rất cơ bản trong việc nghiên cứu thực tại. Ngược lại, chính trực giác – hay kinh nghiệm nội tâm – lại đóng vai trò chủ yếu trong phương cách Phật giáo dùng để tiếp cận thực tại.

Nhận thức luận Phật giáo và học thuyết về Chân lýPrint

Nhận thức luận Phật giáo và học thuyết về Chân lý

Một lý thuyết được coi là chân lý, nếu nó nhất quán một cách lô-gích, tuy rằng nhất quán lô-gích một mình vẫn không đủ. Tức là chân lý bao giờ cũng lô-gích, nhưng nếu như chỉ nhất quán lô-gích không thôi thì vẫn không phải là chân lý.

Trò chuyện với Khoa họcPrint

Trò chuyện với Khoa học

Triết học phương Tây đã phân biệt một bên là ảnh tượng và một bên là nội dung. Nhưng trong Phật giáo Mật tông thì ảnh tượng là nội dung và nội dung là ảnh tượng. Không có cái ảnh tượng bên ngoài nào tách khỏi cái nội dung bên trong, cũng không có cái nội dung nào tách khỏi cái ảnh tượng. 

Sự xác nhận như một sự phát hiện chân chính: Big Bang đến Giác ngộPrint

Sự xác nhận như một sự phát hiện chân chính: Big Bang đến Giác ngộ

Bài viết: Sự xác nhận như một sự phát hiện chân chính: Từ Big Bang đến Giác ngộ nhấn mạnh đến yếu tố Giác ngộ (bodhi), một trong ba yếu tố cấu thành nên ngày lễ Tam hợp để chào mừng ngày Khánh đản của Đức Phật - PL. 2557. 

Đại học Princeton xuất bản từ điển Phật họcPrint

Đại học Princeton xuất bản từ điển Phật học

Trung tâm Nghiên cứu Phật học Princeton đã công bố Từ điển Phật học, trước khi công bố các nhà từ diển học, ngôn ngữ học... đã tốn hơn một thập kỷ biên soạn. Ngày 3-11, cuốn Từ điển Princeton về Phật giáo (The Princeton Dictionary of Buddhism) đã được chính thức xuất bản. 

Hành thiền dưới ánh sáng khoa họcPrint

Hành thiền  dưới ánh sáng khoa học

Thiền là một nét văn hoá đặc sắc của phương Đông.  Từ đầu thế kỷ 20, sau khi được du nhập vào phương Tây, thiền đã thoát ra khỏi ranh giới của tôn giáo và nhanh chóng được tiếp nhận như một phương pháp  để chữa lành những căn bệnh của xã hội hiện đại do căng thẳng tâm lý gây ra.  

Đức Phật: Nhà tâm lý trị liệu vô songPrint

Đức Phật: Nhà tâm lý trị liệu vô song

Dr Ruwan M Jayatunge M.D., Sri Lanka Guardian, March 29, 2010 - Đức Phật là một nhà tâm lý trị liệu vô song. Phương pháp trị liệu của Ngài đã giúp cho hàng triệu người qua hàng thế kỷ. Ngày nay, thế giới phương Tây đã nhận ra cốt lõi tâm lý của Phật giáo.

Nhiệm vụ nghiên cứu Tâm lý học trong ngành Triết học Phật giáoPrint

Nhiệm vụ nghiên cứu Tâm lý học trong ngành Triết học Phật giáo

Khi kiểm soát và làm chủ dòng tâm thức bằng kỹ thuật biện chứng tâm lý của luận đề về Tâm của Học thuyết Tâm lý học Phật giáo qua đó người ta giải thích được sự hiện hữu của con người cũng như sự hiện hữu hoặc thay đổi của dòng tâm thức như đức Phật đã định nghĩa.