Thẩm mỹ Phật giáo thời Lý-Trần qua văn chương

Thơ văn Lý-Trần là những áng văn chương hay, đẹp, liên hệ đến cuộc sống của đạo, của đời, được sáng tác ngay trong thời đại Lý-Trần.....