Hoà Thượng Đệ Nhị Pháp Chủ Và Những Vần Thi Kệ

05/12/20208:23 CH(Xem: 14468)
Hoà Thượng Đệ Nhị Pháp Chủ Và Những Vần Thi Kệ
THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM  
CỐ TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH GIÁC LƯỢNG 
(1935-2020)
ĐỨC ĐỆ NHỊ PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TĂNG GIÀ KHẤT SĨ THẾ GIỚI

HOÀ THƯỢNG ĐỆ NHỊ PHÁP CHỦ VÀ NHỮNG VẦN THI KỆ 
130232363_755342591859808_4774159911001781906_o
Tôn Dung Cố Trưởng Lão HT. Đệ Nhị Pháp Chủ


- Sự thành công vẻ vang là bởi tại tâm; sự thất bại xấu xa cũng bởi tại tâm. Vậy chúng ta nên phải trau tâm, dồi trì, tâm quả thành, trí huệ sáng là đạo quả thành; Tâm quả thất là đạo sẽ thất. Vì vậy mà kẻ trí trau tâm chứ chẳng chịu dồi thân, nói ít mà nên, làm ít mà hay, lo ít mà đặng; ấy là bởi nơi tâm đã trọn tốt.


Tinh thần thức ngộ của Đạo Phật là ngọn đuốc, là hào quang để soi rọi cho chúng sanh; sự hướng đạo là thể hiện được tia sáng thức ngộ tự nơi bản tâm để chúng ta mỗi người ai rồi cũng phải tự tu, tự học, tự mình sáng soi.

- Chúng tavô minhvô minh là giặc nghịch, nó hại ta, nó giết ta cả xác lẫn hồn, cả thần lẫn trí. Vì thế mà sự thức ngộ là điểm tinh quang soi rọi, chiếu sáng màn đêm, phá tan bóng tối và tạo một sự nghiệp vĩ đại cho cuộc đời, trước nhất là từ cá thể rồi mới đến đại cuộc (tha nhân).

Trích dẫn: Tinh thần thức ngộ - HT. Thích Giác Lượng

129524837_109437397686400_1118191670966118417_o
ĐỐI THOẠI HOÀ BÌNH 

Người hành đạo đương thời không ủy mị

Không bi quan, không yếm thế với đời

Không yếu hèn lúc nhân loại chơi vơi

Không lấp mắt khi nước nhà nguy biến.

Chính người tu đã thực hành chí nguyện

Đem tinh thần đạo đức giúp nhân sinh

phương châm mang lại sự hòa bình

sứ mạng muôn đời non nước Việt… 

(Trích: Đối Thoại Hòa Bình - Giác Lượng; Tuệ Đàm Tử)
...

THOẢ NGUYỆN TU 

Đời tu quẳng gánh lẽ đương nhiên

Giải thoát trần lao nguyện kết duyên

Tam bảo vun bồi xây chánh đạo

Tứ ân trọn đắp dựng nguồn thiền

Chân tâm tích luỹ đầy thuyền  giác

Phật lý truyền ban dứt não phiền

Phước đã gieo từ bao luỹ kiếp

Kiếp nầy như nguyện: Rõ căn nguyên.

Giác Lượng; Tuệ Đàm Tử 
(Trích Đáp hoạ y vận bài thơ Đời Tu Sĩ

Của Hoà Thượng Thích Thắng Hoan).

 ...

MỘT KIẾP SỐNG
Một kiếp sống ta không mấy chốc
Nên mới sanh đã khóc chào đời
Kế già, bịnh, chết, luân hồi
Thực ra cảnh sống như lời khóc trên.
Thân phải chịu sống đời kham khổ
Mà ít ai biết chỗ lạc nhàn
Đặng tìm hưởng sự vui an
Nên người người mãi, sầu than đời người!
Giữa nhân loại khóc cười lẫn lộn
Tiếng hoà chung cảm động Phật, Tiên
Thấy đời lắm nỗi ưu phiền
Lập phương dắt chúng, hữu duyên căn lành.
Đạo Phật đã ban hành khắp xứ
Cùng nơi nơi nhuần rưới Pháp Lành
Chư Tăng Khất Sĩ Du Hành 
Ta Bà hoá độ nhân sanh khổ nàn!
Đi đây đó Đạo Tràng xây cất
Bóng Y Vàng phảng phất khắp nơi
Tăng Sư thuyết giảng hợp thời
Đem truyền Chơn Lý, cho đời tỏ thông.
Những ai đã dày công nghiên cứu
Mới rõ là thành tựu tại ta
Phật Đà chẳng có đâu xa
Chơn tu Phật hiện độ ta đắc thành.
Mấy lời đã đành rành phân tỏ
Lập Đạo Tràng Tịnh Xá khắp nơi
Không ngoài ý nghĩa độ đời
Cầu mong sinh chúng kịp thời tu mau.
Dẫu kẻ trước người sau cũng đến
Quyết chí tu, kẻo mệnh không bền
Đời ta, lên xuống, xuống lên,
Vô thường khó hẹn, sớm nên tu liền.
Đến Tịnh Xá là Miền Cực Lạc
Người tu đều an lạc vô biên
Nơi đây dứt mọi não phiền
Niết Bàn Tự Tại Là Miền Nầy Đây. 
Giác Lượng Tuệ Đàm Tử

 ...
129271815_753704595356941_4451639616646139711_o

HÀNH LỤC ĐỘ 
Giác Lượng Tuệ Đàm Tử
 

1. BỐ THÍ
"Bố thí" tùy theo nguyện lực mình
Trong ba phương pháp giúp nhân sinh
Một là "Tài thí" như tiền của
"Pháp thí" thứ hai mở đạo tình
Ba là thực hiện tâm "Vô Úy"
Trải lòng thực hiện lẽ tồn sinh
Vì chưng "Bố thí" trừ tham lẫn
Gieo giống Bồ đề độ chúng sinh.
 
2. TRÌ GIỚI
Quy luật Phật truyền tự bấy lâu
Là môn diệu dược khắp năm châu
Giúp đời "giới luật" phương châm báu
Độ thế "tam quy" pháp nhiệm mầu
Ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng đã thọ
Giới điều Phật dạy học thâm sâu
Phát tâm tu niệm chuyên trì giữ
Mới dứt tử sanh, thoát nghiệp sầu.
 
3. NHẪN NHỤC
"Nhẫn nhục" là giới đứng đầu tiên
Nhẫn được tiêu oan dứt não phiền
Người đã nương về ngôi chánh giác
Thực hành pháp nhẫn đúng chân truyền
Hơn thua phải quấy, thêm oan trái
Khôn dại đua tranh, tạo nghiệp duyên
Lửa giận đốt thiêu rừng công đức
Theo lời Phật dạy: "Nhẫn" cần chuyên.
 
4. TINH TẤN
"Tinh tấn" là môn thuốc diệu huyền
Chữa lành bệnh nhác tập hành siêng
Muốn cho có quả cần vun tưới
Đạo cũng do ta gắng tập rèn
Nước chảy lâu ngày dần lở núi
Cọ cây lấy lửa phải cho chuyên
Tâm thành chí nguyện vun nền đạo
"Tinh tấn" đưa mình đến Phật Tiên.
 
5. THIỀN ĐỊNH
Các pháp gồm thâu chước "định thiền"
Trong ngoài vắng lặng thoát trần duyên
Nước yên chiếu sáng vầng trăng tỏ
Sóng động che mờ lẽ tự nhiên
Xách gậy kim cang kềm ý mã
Đem hèo giới luật đuổi tâm viên
Rừng thiền sư tử đang xua tặc
Chúa "Định" gom thần mật mật miên.
 
6. TRÍ TUỆ
"Trí tuệ" ví như lưỡi kiếm thần
Đoạn trừ tai chướng, dứt tham sân
Vô minh tận diệt ly sinh tử
Phiền não tiêu trừ thoát khổ luân
Biển nghiệp ba đào vùi Phật tánh
Trần lao sóng gợn lấp tâm chân
Hươi gươm trí tuệ trừ ma chướng
Tánh giác chơn như chiếu sáng ngần.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
09/10/2023(Xem: 4210)
Chủ nhật, ngày 29/10/2023 (nhằm ngày 15 tháng 09 năm Quý Mão), vào lúc: 11:00 A.M (Lễ chính thức).
02/08/2023(Xem: 17599)
Để tưởng niệm Ân đức sanh thành của Cha Mẹ hiện tiền, cũng như Cầu siêu Cửu Huyền Thất Tổ được siêu sanh - Như Lai Thiền Tự tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, Trì Bình Khất Thực, Dâng Y Ca Sa, vào ngày 27 tháng 08 năm 2023, nhằm ngày 12 tháng 07 năm Quý Mão (Âm lịch).
24/06/2023(Xem: 5393)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới vô cùng kính tiếc khi hay tin Hoà Thượng Thích Giác Tuệ đã thu thần thị tịch vào lúc: 14 giờ (Giờ Việt Nam) ngày 05/05/Quý Mão (nhằm ngày 22/06/2023) tại Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang, số 505 Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, Sài Gòn. Trụ thế 78 năm, 56 hạ lạp.
08/06/2023(Xem: 5458)
Nhân duyên hội đủ, nay Như Lai Thiền Tự thông báo tổ chức chuyến hành hương tu tập 7 ngày tại Bồ Đề Đạo Tràng và tham quan một vài thánh tích lân cận như: Núi Linh Thứu, Làng nghèo Sujata, Sông Ni Liên Thiền, Đại Học Nalanda, Trúc Lâm Tịnh Xá, Hang Thất Diệp, Chùa Việt Nam và các nước.
05/05/2023(Xem: 4445)
Mùa Phật đản nữa lại sắp trở về, hàng triệu trái tim người con Phật trên khắp thế giới đang hân hoan hướng về chào đón ngày Đại Lễ trọng đại thiêng liêng nhất của Phật giáo, ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh thị hiện nơi đời.
28/03/2023(Xem: 22100)
Như Lai Thiền Tự xin thông báo buổi pháp thoại của TT. Thích Pháp Hoà (Trụ trì Tu viện Trúc Lâm - Tây Thiên Canada) tại Như Lai Thiền Tự - San Diego. Buổi pháp thoại sẽ bắt đầu:
01/03/2023(Xem: 4427)
Như Lai Thiền Tự xin thông báo tổ chức Khóa tu “Hạnh Phúc Là Đây” lần 22, đặc biệt trong khóa tu đợt này sẽ cung thỉnh TT. Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu viện Tường Vân chia sẻ pháp thoại. - ĐỊA ĐIỂM: Giảng đường Pháp Hỷ, Như Lai Thiền Tự, 3340 Central Ave, San Diego, CA 92105. - THỜI GIAN: 08h00 sáng đến 17h00 chiều, ngày 26/03/2023. Tel: (619) 563-5817.
11/02/2023(Xem: 4135)
Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới vô cùng kính tiếc khi hay tin Cụ Ông – Phật tử Thiện Tâm, tục danh: Lê Tâm (Huyên), sinh năm 1927 tại Đại Lộc, Quảng Nam, đã thuận thế vô thường vào ngày 10 tháng 02 năm 2023 (nhằm ngày 20 tháng Giêng – Quý Mão) tại Đại Lộc, Quảng Nam. Hưởng thượng thọ: 96 tuổi.
01/02/2023(Xem: 5103)
Thừa hành Di Huấn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, truyền thống sinh động của Tăng đoàn, thừa lệnh Tăng sai của Giáo Hội. Năm nay, Như Lai Thiền Tự sẽ Tổ chức Khóa An Cư Kiết Hạ tập trung 7 ngày từ 5 giờ chiều ngày 23 tháng 07 đến ngày 30 tháng 07 năm 2023 tại Trú xứ, số 3340 Central Ave, San Diego, CA 92105.
31/01/2023(Xem: 3675)
Hằng năm vào ngày 01 tháng 02, Âm lịch. Môn đồ tứ chúng Tăng –Ni, Phật tử Khất Sĩ khắp nơi đều một lòng hướng về tưởng niệm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Năm nay, được sự chấp thuận của Giáo Hội, Như Lai Thiền Tự xin trân trọng tổ chức Khóa Tu Học Đại Giác và Lễ tưởng niệm Tổ sư dưới sự quang lâm chứng minh, hướng dẫn và tham gia tu học của Chư Tôn Đức Tăng –Ni, Quý đồng hương Phật tử.
TÌM KIẾM
DONATE
Video chùa
THEO DÕI THIỀN TỰ
KHÁCH VIẾNG THĂM
2,319,686,071,854,586,246