Bài vở và thư góp ý xin gởi về Thích Minh Hồi trực tiếp từ website này hoặc email: minhhoi@nhulaithientu.net. Kính chúc quí vị: Vô lượng an lành.