Điếu Văn Tưởng Niệm Của Tăng Ni Sinh Khất Sĩ Du Học Ấn Độ

08/12/202010:30 SA(Xem: 5479)
Điếu Văn Tưởng Niệm Của Tăng Ni Sinh Khất Sĩ Du Học Ấn Độ
ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM 
CỐ TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH GIÁC LƯỢNG
ĐỨC ĐỆ II PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TĂNG GIÀ KHẤT SĨ THẾ GIỚI 
129531663_411146453574465_7169706454823662667_n
Tôn Dung Cố Trưởng Lão HT. Pháp Chủ

Tăng Ni sinh Khất sĩ du học Ấn Độ


Cuộc sinh tử xoay vần chớp nhoáng
Bóng thời gian một thoáng vô thường
Chạnh lòng trong nỗi đau thương
“Tòng lâm thạch trụ” lên đường quy Tây.

Nguồn đạo pháp dựng xây khắp cõi
Từ trời Nam vượt khỏi quê nhà
Nửa vòng trái đất bao la
Bóng y Khất sĩ ta bà lưu chân.

Thân tứ đại mãn phần một kiếp
Dẫu hai phương vẫn hiệp một lòng
Tấm lòng như mặt nước trong
Báo thân bỏ lại nhập dòng Sa-môn.

Nắng vừa tắt hoàng hôn biến chuyển
Mùa vào đông tuyết quyện trắng trời
Âm vang vọng khắp trùng khơi
Một màu tang tóc thay lời tiến linh.

Còn đâu nữa bóng hình Trưởng lão
Biệt quê hương truyền đạo xứ người
Ngày nay phát triển tốt tươi
Cội tùng, gốc bách rã rời ai hay?

Bậc Tôn trưởng từ rày xa vắng
Hàng đệ tôn mang nặng ơn Ngài
Xưa kia cho đến tương lai
Cùng chung một dáng hình hài xuất gia.

Từ chí nguyện Thích-ca chánh pháp
Kết vầng mây ấm áp vô cùng
Cội nguồn có thủy, có chung
Người đi theo chí đại hùng Tổ sư.

Mấy mươi năm tâm từ ban rải
Trọn công tu khúc khải hoàn ca
Chúng con từ chốn đường xa
Khấu đầu bái lạy người cha về nguồn.

Nhớ Giác linh xưa!

Đất Việt Nam muôn màu tươi đẹp

Lấy nghĩa nhân đi dẹp hung tàn

Quê hương Bình Định vẻ vang

Vó câu Nguyễn Huệ lên đàng chinh y.

 

Bao thế hệ phân kỳ xứ sở

Trải máu xương rạng rỡ nước nhà

Mấy đời nhân kiệt nở hoa

Giác linh sinh trưởng an hoà thôn sơn.

 

Xã Đập Đá, An Nhơn huyện thị

Trong quê hương tỉnh lỵ địa linh

Làng quê non nước hữu tình

Mẹ cha, thân quyến gia đình ấm êm.

 

Nhờ thuận duyên vào thềm cửa đạo

Thầy Giác An - Trưởng lão đương thời

Du phương từng bước thảnh thơi

Dẫn đoàn Tăng chúng một thời qua đây.

 

Ngôi Tam bảo tự rày nương tựa

Được Thầy ban chỗ dựa tâm lành

Pháp danh Thiện Nhẫn cao thanh

Sớm hôm tu học mong thành hiền nhân.

 

Sau về khuyên phụ thân dâng cúng

Đất Bằng Châu hiến phụng hoàn toàn

Đức Thầy minh chứng hân hoan

Dựng xây tịnh xá Tăng đoàn yên tu.

 

Thuở Giác linh thế phát xuất gia tu học và hành đạo!

 

Hai mươi sáu tuổi đời son trẻ

Ngài quyết tâm theo lẽ xuất trần

Vào chùa cắt ái từ thân

Đức Thầy thâu nhận tinh thần thiết thi.

 

Tại Ngọc Duyên nguyện đi theo Phật

Cạo tóc râu bỏ tật tánh đời

Một năm tu học đầy vơi

Từ ngôi Ngọc Cát được thời giới ban.

 

Trước Tăng chúng y vàng ấm áp

Thầy truyền trao giới pháp trọn lòng

Sa-di mười giới sạch trong

Pháp danh Giác Lượng mênh mông tiền đồ.

 

Được bổ nhiệm hải hồ khắp xứ

Trông coi nhiều Phật sự tốt tươi

Đạo tràng tịnh xá các nơi

Miền Trung nước Việt những thời thuận duyên.

 

Trải bốn năm phận hiền vun đắp

Vừa học tu vừa lập đạo tràng

Được Thầy - Trưởng lão Giác An

Truyền đăng Cụ túc giới ban cho mình.

 

Tại Ngọc Phúc oai linh Tam bảo

Thành Tỳ-kheo đắp áo cà-sa

Từ nay Tăng chúng lục hoà

Một vì Thích tử trong nhà Như Lai.

 

Thuở Giác linh ta bà giáo hoá!

 

Quê hương trăm núi nghìn sông

Sắc trời mấy độ bóng lồng về xuôi

Vai trần nặng gánh đưa nôi

Tình quê, hồn đạo ai thoi thúc lòng?

 

Thân Tỳ-kheo giữa dòng thế sự

Đi giữa đời tâm ngự thiền-na

Bát y trăm nẻo là nhà

Con đường hoá độ còn xa còn dày.

 

Ngài về phố ướp đầy sương phủ

Ngôi Ngọc Đà pháp nhũ rưới ban.

Rồi về Ngọc Cát ngự an

Sau ra Ngọc Bảo - Phan Rang, Tháp Chàm.

 

Đến Ngọc Pháp Ngài làm Phật sự

Sống hiệp hoà pháp lữ đồng môn.

Rồi sang Ngọc Phú sớm hôm

Trong ngoài mọi việc chăm nôm cửa thiền.

 

Ngài lại đến Ngọc Duyên - Bình Định

Tán Bồ-đề hưng thịnh xanh um.

Ngài về Ngọc Hạnh - Kon Tum

Giương cao đức độ phủ trùm hương quê.

 

Đủ nhân duyên Ngài về Ngọc Phúc

Công tu hành gạn đục khơi trong.

Ngọc Quang một sớm vầng đông

Chân trần Ngài bước mênh mông khải hoàn...

 

Trị sự trưởng - Giáo đoàn suy cử

Ngài đảm đương Phật sự nhiều năm

Tài năng, trí tuệ thậm thâm

Làm gương xán lạn ngàn trăm tín đồ.

 

Dòng thế sự cơ đồ ai biết

Do nhân duyên nên biệt quê nhà

Ngài sang Mỹ quốc quê xa

An cư tu học ta bà cõi chung.

 

Nơi đất khách đại hùng lập nguyện

Ngôi Pháp Duyên thực hiện tâm lành

Bước đường mở đạo cao thanh

Ra ngoài thế giới được thành vẻ vang.

 

Ngài đi khắp muôn ngàn chúng hội

Quang lâm nhiều pháp thoại Đông Tây

Xứ Nam, cõi Bắc đó đây

Hoằng truyền chánh pháp dựng xây Tăng-già.

 

Ngài thiên bẩm thơ ca, văn cú

Sáng tác nhiều thi phú tinh anh

Tuệ Đàm Tử, lấy bút danh

Lập nên toà soạn thịnh hành khắp nơi.

 

Ngài hoằng pháp khắp trời Mỹ quốc

Trên chuyến xe cứu độ nhân quần

Thuyền từ chở đạo ai lân

Từng bang, từng hạt lần lần viếng thăm.

 

Trải gió bụi bốn mươi năm chẵn

Đường độ sinh mang nặng tâm hồn

Trời chiều tắt nắng hoàng hôn

Tấm thân giả tạm đổ dồn mòn hao.

 
Thời kỳ ẩn thế quy Tây!
 Bầu trời muôn triệu vì sao
Thế nhân một kiếp biết bao nhiêu người
Ra đời da dẻ hồng tươi
Lìa trần bạc tóc buông lơi vui - phiền.
 
Gần trăm mùa hạ tiễn thu sang
Cỗ xe tứ đại suy tàn một khi
Thuận theo luật định đến kỳ
Tuổi già bóng hạc ngại gì tử sinh.
 
Giữa bước đường đăng trình hoằng hoá
Ngài thâu thần như đoá Vô Ưu
Hương hồn theo Phật nhàn du
Năm tư (54) hạ lạp công phu vuông tròn.
 
Nơi Mỹ quốc mãi còn lưu dấu
Bóng cà-sa neo đậu thuyền từ
Pháp âm mấy chục năm dư
Thi văn, bút pháp tâm tư để đời.
 
Đất Việt Nam vạn lời thương kính
Chúng Tăng Ni bịn rịn vô cùng
Đàn-na lệ thắm, chân rung
Muôn vàn đau xót hãi hùng tâm can.
 
Từ hôm nay hai đàng chia biệt
Ngài xuôi dòng nhập diệt vô sinh
Chúng con hướng nguyện chí tình
Cúi đầu đảnh lễ giác linh chứng lòng.
 
Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Chứng minh, chư Tôn đức Trị sự Giáo đoàn III,
Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Tăng Ni môn đồ pháp quyến,
Cúi đầu đảnh lễ giác linh cố Trưởng lão Hoà thượng Giác Lượng Tân viên tịch.

Từ đất Ấn xa xôi, hàng Tăng Ni sinh chúng con vô cùng đau buồn khi nghe tin Trưởng lão HT. Giác Lượng thâu thần thị tịch tại Mỹ quốc sau 86 năm ngự cõi hồng trần, trong đó ngự nơi cửa đạo 54 năm.

Là hàng hậu học lớp cháu con nhỏ dại, tuy chúng con không trực tiếp thọ giáo và uống giọt sữa pháp tinh khôi từ Trưởng lão, nhưng Ngài là bậc thạch trụ tòng lâm của tông môn Khất Sĩ nên chúng con đều mang ơn nặng qua sự cống hiến xây dựng và mở đạo của bậc tiền nhân. Đứng trước sự thị hiện nhập diệt của Ngài sau khi mãn duyên cõi tạm, chúng con xin thành kính phân ưu và xin mạn phép chia sẻ nỗi đau thương này.

Từ xứ Phật thiêng liêng, Tăng Ni sinh chúng con xin kết mảnh khăn tang trong tâm khảm, thành tâm phủ phục đảnh lễ bái vọng Giác linh đài nơi Mỹ quốc đang tôn trí nhục thân Ngài. Chúng con kính dâng đôi dòng điếu văn thi hoá sơ lược hành trạng một đời phụng sự đạo phápchúng sinh của bậc Tôn trưởng. Kính nguyện Giác linh Trưởng lão thuỳ từ chứng giám.

Chúng con kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ giác linh Trưởng lão Hoà thượng Giác Lượng thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật quốc.


“GIÁC vô biên, tánh khai trí tuệ, NỐI thạnh sơn môn TRUYỀN vĩnh kiếp
LƯỢNG hải hà, tâm mở từ bi, TRUYỀN đăng tục diệm NỐI muôn đời”

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Uttar Pradesh, Ấn Độ ngày sơ Đông, 2020

Minh Điệp chấp bút

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
02/12/2020(Xem: 2373)
Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ nhận được hung tin Đại Lão Hoà Thượng Thich Giác Lượng, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới
19/07/2018(Xem: 13728)
Vừa qua, được sự ủy nghiệm của Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới từ ngày 08 tháng 7 đến 15 tháng 7 năm 2018 tại Như Lai Thiền Tự, San Diego đã trang nghiêm tổ chức khóa An Cư Kiết Hạ 2018 với gần 200 Chư Tôn Đức Tăng –Ni đến từ các truyền thống Phật giáo trở về cấm túc an cư tại trú xứ.
21/06/2018(Xem: 11928)
Khóa tu lần này được sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Hồi - Viện chủ Như Lai Thiền Tự và dưới sự hướng dẫn của Sư Giác Minh Luật cùng quý Đại Đức Giảng sư trẻ như: ĐĐ. Thích Châu Đạt, Thích Đạt Tín, Thích Vui Mừng, Thích Bắt Hải, Ven. Guan Zhen... cũng đồng trở về chứng minh, tiếp sức và hướng dẫn Giáo thọ cho khóa tu học.
26/11/2017(Xem: 15009)
Đặc biệt, chuyến đi này Hòa Thượng đã thay mặt chư Tôn đức Tăng –Ni các tự việnPhật tử tại Hoa Kỳ - những ai đã cùng đóng góp ủng hộ cho đồng bào Miền Trung vừa qua đã trao tận tay đến với từng hộ gia đình và những người bị ảnh hưởng trong cơn bão, cũng như Hòa Thượng đã để lại những hình ảnh Ấn tượng, xúc động về một bậc thầy lớn đã hết lòng tận tụy để hoàn thành mọi Phật sự, công việc quan trọng trong niềm mong mỏi và tấm lòng mà mọi người đã tin gửi.
14/11/2017(Xem: 11155)
Hòa thượng Minh Hồi - Trụ trì Như Lai Thiền Tự tại San Diego, Hoa Kỳ và HT. Minh Hiếu trụ trì Thiền viện Minh Quang, Úc châu và Viện chủ Thiền viện Minh Quang, Thiền viện Kỳ Viên - Atlanta, Thiền viện Minh Đăng Quang, Philadelphia, Hoa Kỳ dẫn đoàn cứu trợ cho 4 tỉnh miền Trung: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An.
17/10/2017(Xem: 15785)
Vừa qua, ngày 15/10/2017 tại Giảng đường Pháp Hỷ; Như Lai Thiền Tự - San Diego đã diễn ra khóa tu Thiền chánh niệm “Hạnh Phúc Là Đây” lần 4 dưới sự chứng minh của HT. Viện Chủ Thích Minh Hồi và do ĐĐ. Giác Minh Luật phụ trách hướng dẫn với sự tham dự của đông đảo Thiền sinh tham gia thực tập một ngày chánh niệm.
19/09/2017(Xem: 16752)
Cung đón sự quang lâm và hướng dẫn của HT. Thích Giác Giới - Viện chủ Tổ đình Ngọc Viên.
08/09/2017(Xem: 16981)
Ngày 28/08/2017 vừa qua, Như Lai Thiền Tự - San Diego đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan Bồn Báo Hiếu Mẹ cha với nhiều hoạt động được diễn ra như: Trì bình khất thực, Dâng Y Ca Sa, Văn nghệ, Pháp thoại.
07/08/2017(Xem: 10912)
Lễ Đại tường cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp tử Tổ sư Minh Đăng Quang, Pháp chủ GHPG Tăng già Khất sĩ Thế giới tại Hoa Kỳ, Nguyên Viện trưởng Viện Hành đạo Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, Nguyên Trưởng giáo đoàn IV Hệ phái Khất sĩ, Khai sơn Pháp viện Minh Đăng Quang tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Viên tịch, ngày 03 tháng 8 năm 2015 (ngày 19 tháng 6 năm Ất Mùi),Trụ thế: 93 năm, Hạ lạp: 60 năm.
25/07/2017(Xem: 13264)
Đặc biệt lần này, trong khóa tu lần 2 được diễn ra vào ngày 23/7/2017 có gần 200 Thiền sinh đã trở về tham dự tu họcthực tập Thiền quán - Thiền ca và lắng nghe Pháp thoại của ĐĐ. Thích Trí Huệ.