Phân Ưu Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ

02/12/202010:59 SA(Xem: 4830)
Phân Ưu Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
UNIFIED BUDDHIST CHURCH OF VIETNAM
VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ
Hội Đồng Điều Hành
6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083 - U.S.A Telephones: 832-714-0800 | 281-988-5550 | 832-330-8882 | 281-530-8899 Email: hddhll16@gmail.com

PHÂN ƯU

Kính gửi:
Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Phó Pháp Chủ, Trưởng Ban Tang Lễ Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toą, Đại Đức Tăng Ni Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới cùng môn đồ pháp quyến Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Giác Lượng.

Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ nhận được hung tin Đại Lão Hoà Thượng Thich Giác Lượng, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Viện Chủ Pháp Duyên Tịnh Xá vừa thuận thế vô thường an nhiên thị tịch vào lúc 9 PM, ngày 30 Tháng 11 Năm 2020 (nhằm ngày 16 Tháng 11 Năm Canh Tý) tại Fresno, California, trụ thế 85 năm, xuất thế 59 năm, ha lạc 54 năm.

Cố Đại Lão Hoà Thượng Tân Viên Tịch đã tận tụy hy hiến cả đời cho sự nghiệp hoằng pháp độ sinh và sử mệnh của đạo pháp. Là một thành viên sáng lập của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thông Nhất Hải Ngoại tạ Hoa Kỳ, Ngài đã nhiều năm gánh vác vai trò Phó Chủ Tịch Giải Trừ Quốc Nạn và Pháp Nạn.

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN/HK nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Cố Hoà Thượng Thượng Giác Hạ Lượng Cao Đăng Phật Quốc.

Thành kính phân ưu cùng Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất ST Thế Giới, Ban Tổ Chức Tang Lễ, cùng môn đồ pháp quyến Cố Hoà Thượng Tân Viên Tịch.

Thành kính phân ưu và cầu nguyện.

Houston, ngày 1 tháng 12 năm 2020
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN/HK

Chủ Tịch,
Đã ký
Tỳ kheo Thích Huyền Việt
128556111_106049044691902_180958989234731119_n
HT Giác Lượng
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
28/05/2015(Xem: 19548)
Trượng thừa ân đức Tam bảovâng lời Tăng sai, năm nay NHƯ LAI THIỀN TỰ được ủy nhiệm tổ chức An Cư Kiết Hạ 7 ngày từ 5 giờ chiều ngày 26 tháng 7 đến 8 tháng 2 năm 2015.
05/07/2014(Xem: 22700)
Như Lai Thiền Tự sẽ chính chức cử hành Đại Lễ Vu-Lan Phật Lịch 2558 - 2014 vào ngày 9, 10 tháng 8 năm 2014.