Phân Ưu Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ

02/12/202010:59 SA(Xem: 7251)
Phân Ưu Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
UNIFIED BUDDHIST CHURCH OF VIETNAM
VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ
Hội Đồng Điều Hành
6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083 - U.S.A Telephones: 832-714-0800 | 281-988-5550 | 832-330-8882 | 281-530-8899 Email: hddhll16@gmail.com

PHÂN ƯU

Kính gửi:
Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Phó Pháp Chủ, Trưởng Ban Tang Lễ Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toą, Đại Đức Tăng Ni Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới cùng môn đồ pháp quyến Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Giác Lượng.

Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ nhận được hung tin Đại Lão Hoà Thượng Thich Giác Lượng, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Viện Chủ Pháp Duyên Tịnh Xá vừa thuận thế vô thường an nhiên thị tịch vào lúc 9 PM, ngày 30 Tháng 11 Năm 2020 (nhằm ngày 16 Tháng 11 Năm Canh Tý) tại Fresno, California, trụ thế 85 năm, xuất thế 59 năm, ha lạc 54 năm.

Cố Đại Lão Hoà Thượng Tân Viên Tịch đã tận tụy hy hiến cả đời cho sự nghiệp hoằng pháp độ sinh và sử mệnh của đạo pháp. Là một thành viên sáng lập của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thông Nhất Hải Ngoại tạ Hoa Kỳ, Ngài đã nhiều năm gánh vác vai trò Phó Chủ Tịch Giải Trừ Quốc Nạn và Pháp Nạn.

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN/HK nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Cố Hoà Thượng Thượng Giác Hạ Lượng Cao Đăng Phật Quốc.

Thành kính phân ưu cùng Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất ST Thế Giới, Ban Tổ Chức Tang Lễ, cùng môn đồ pháp quyến Cố Hoà Thượng Tân Viên Tịch.

Thành kính phân ưu và cầu nguyện.

Houston, ngày 1 tháng 12 năm 2020
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN/HK

Chủ Tịch,
Đã ký
Tỳ kheo Thích Huyền Việt
128556111_106049044691902_180958989234731119_n
HT Giác Lượng
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
10/12/2020(Xem: 22588)
Cuộc đờiđạo nghiệp của Ngài thật đáng cho muôn đời kính ngưỡng: Một niệm chí thành, mười phương cảm ứng Một nén hương, một cành hoa… một tấm lòng… Kính dâng lên Đức Đệ Nhị Pháp Chủ… mà ngào ngạt lan toả khắp tam thiên.
08/12/2020(Xem: 17294)
Từ đất Ấn xa xôi, hàng Tăng Ni sinh chúng con vô cùng đau buồn khi nghe tin Trưởng lão HT. Giác Lượng thâu thần thị tịch tại Mỹ quốc sau 86 năm ngự cõi hồng trần, trong đó ngự nơi cửa đạo 54 năm.
07/12/2020(Xem: 19096)
Nhớ Linh xưa! Tuổi xuân xanh xứng đáng, Một thanh niên gương mẫu tại quê nhà, Đã hướng về phụng sự đạo thiết tha.
07/12/2020(Xem: 18688)
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại vô cùng kính tiếc khi hay tin: Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lượng, Viện Chủ Tịnh Xá Pháp Duyên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, vừa viên tịch lúc 9 giờ tối thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 (nhằm ngày 16 tháng 10, năm Canh Tý), trụ thế 86 tuổi, 54 hạ lạp.
05/12/2020(Xem: 16981)
- Tinh thần thức ngộ của Đạo Phật là ngọn đuốc, là hào quang để soi rọi cho chúng sanh; chúng ta mọi người đã hướng đạo là thể hiện được tia sáng thức ngộ tự nơi bản tâm của chúng ta, để chúng ta mỗi người ai rồi cũng phải tự tu, tự học, tự mình sáng soi.
05/12/2020(Xem: 15129)
Quê hương ơi! Thời vàng son rực rỡ Khởi đăng trình hoằng pháp lợi nhân sanh Khắp các miền Tịnh Xá còn lưu danh Đây Ngọc Pháp, Ngọc Duyên với Ngọc Hạnh.
05/12/2020(Xem: 16059)
Chúng con hàng tứ chúng Tăng Nitín đồ nam nữ Phật tử thuộc Tăng đoàn Phật giáo Khất Sĩ Úc châu đồng thành tâm ngưỡng vọng về phương trời Bắc mỹ, quốc gia Hoa kỳ, tiểu Bang California, Thành phố San Jose, Một lòng kính tiếc khi nhận được ai tín Hoà thượng Tôn sư thuận thế vô thường, đã xả bỏ báo thân trở về cõi giác.
04/12/2020(Xem: 13711)
Nhận được tin Đại lão Hòa thượng Thích Giác Lượng - Pháp chủ Giáo hội Tăng già Khất sĩ Thế Giới tân viên tịch Ni giới Hệ phái Khất sĩ chúng con thành kính cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thượng phẩm thượng sanh cao đăng Phật Quốc, sớm hội nhập Ta bà, tiếp hạnh nguyện giác tha, hóa độ chúng sanh, tuyên dương Chánh pháp, ngưỡng mong Giác linh Hòa thượng từ bi chứng giám.
03/12/2020(Xem: 14055)
Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ nhận được tin Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng
03/12/2020(Xem: 14677)
Sự ra đi vĩnh viễn của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng là một mất mát lớn lao cho môn đồ tứ chúng Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới nói riêng và Phật Giáo Việt Nam nói chung. Cõi đời này đã mất đi một bậc xuất trần thượng sĩ, sứ giả Như Lai, nhà tranh đấu, giải trừ Pháp nạn, một nhà thơ lớn của Phật Giáo, đã tận tụy, cống hiến trong suốt 60 năm cho Đạo Pháp và Dân Tộc.