Cảm Niệm Ân Sư Của Tăng Ni Khất Sĩ - Cố HT. Pháp Chủ Thích Giác Lượng

05/12/20209:57 SA(Xem: 15584)
Cảm Niệm Ân Sư Của Tăng Ni Khất Sĩ - Cố HT. Pháp Chủ Thích Giác Lượng

CẢM NIỆM ÂN SƯ 
CỐ TRƯỞNG LÃO HT. PHÁP CHỦ THÍCH GIÁC LƯỢNG 
(1935-2020)

128770875_408163980537143_6419509854098125301_n
Tôn Dung Cố Trưởng Lão HT. Đệ Nhị Pháp Chủ

...
CHƯ TĂNG - NI KHẤT SĨ ĐỒNG CẢM NIỆM 
KHẤT SĨ CHƠN TRUYỀN LẤY BÁT NHÃ HOA NGHIÊM CHỈ ĐƯỜNG BẤT TỬ
TÔN SƯ HIỂN ĐẠO, DỤNG HOA ĐÀM, ĐUỐC TUỆ MỞ CỬA VÔ SINH

...
Cảm Niệm Sư Ông Giác Lượng

Đêm mười sáu tháng mười năm Canh Tý (2020)
Ngày xả thân huyễn mộng Đức Sư Ông
“Tuệ Đàm Tử” trí tuệ biển mênh mông
Giác Lượng hiệu tâm vị tha rộng lượng.
 
Trời Cali mùa đông không thể tưởng
Gió lùa về tin buồn lạnh tái tê
Chư Tăng, Ni, Phật tử tựu hội về
Cùng tiễn biệt bậc chân nhân xuất thế.
 
Quê hương ơi! Thời vàng son rực rỡ
Khởi đăng trình hoằng pháp lợi nhân sanh
Khắp các miền Tịnh Xá còn lưu danh
Đây Ngọc Pháp, Ngọc Duyên với Ngọc Hạnh.
 
Ngọc Cát, Ngọc Phúc, Ngọc Quang còn lấp lánh
Ngọc Phú, Ngọc Đà, Ngọc Bảo,... vẫn long lanh
Luật, Luận, Kinh thông thái bậc tinh anh
Trị Sự Trưởng Giáo Đoàn III Khất Sĩ.
 
Theo nhân duyên Ngài định cư nước Mỹ
Kiến tạo nên ngôi Tịnh Xá Pháp Duyên
Và nơi đây Ngài hoằng hoá tuỳ duyên
Khắp các Bang và Úc, Âu,... thế giới.
 
Thân tứ đại theo thời gian mòn mỏi
Luật vô thường với Thành, Trụ, Hoại, Không
Tám Sáu năm (86) bỗng chốc hoá hư không
Năm Bốn năm (54) Hạ Lạp ôi! giấc mộng.
 
Ngài nhập diệt đã lìa xa sự sống
Nhưng vẫn còn sống mãi ở thế nhân
Bậc Tòng Lâm Đại Thọ Chúng Thọ Ân
Bậc tài đức cho chúng con tôn kính.
ĐĐ. Giác Châu

 

...
Tăng Ni sinh Khất sĩ du học Ấn Độ

Cuộc sinh tử xoay vần chớp nhoáng
Bóng thời gian một thoáng vô thường
Chạnh lòng trong nỗi đau thương
“Tòng lâm thạch trụ” lên đường quy Tây.
Nguồn đạo pháp dựng xây khắp cõi
Từ trời Nam vượt khỏi quê nhà
Nửa vòng trái đất bao la
Bóng y Khất sĩ ta bà lưu chân.
Thân tứ đại mãn phần một kiếp
Dẫu hai phương vẫn hiệp một lòng
Tấm lòng như mặt nước trong
Báo thân bỏ lại nhập dòng Sa-môn.
Nắng vừa tắt hoàng hôn biến chuyển
Mùa vào đông tuyết quyện trắng trời
Âm vang vọng khắp trùng khơi
Một màu tang tóc thay lời tiến linh.
Còn đâu nữa bóng hình Trưởng lão
Biệt quê hương truyền đạo xứ người
Ngày nay phát triển tốt tươi
Cội tùng, gốc bách rã rời ai hay?
Bậc Tôn trưởng từ rày xa vắng
Hàng đệ tôn mang nặng ơn Ngài
Xưa kia cho đến tương lai
Cùng chung một dáng hình hài xuất gia.
Từ chí nguyện Thích-ca chánh pháp
Kết vầng mây ấm áp vô cùng
Cội nguồn có thủy, có chung
Người đi theo chí đại hùng Tổ sư.
Mấy mươi năm tâm từ ban rải
Trọn công tu khúc khải hoàn ca
Chúng con từ chốn đường xa
Khấu đầu bái lạy người cha về nguồn.

Nhớ Giác linh xưa!

Đất Việt Nam muôn màu tươi đẹp

Lấy nghĩa nhân đi dẹp hung tàn

Quê hương Bình Định vẻ vang

Vó câu Nguyễn Huệ lên đàng chinh y.

 

Bao thế hệ phân kỳ xứ sở

Trải máu xương rạng rỡ nước nhà

Mấy đời nhân kiệt nở hoa

Giác linh sinh trưởng an hoà thôn sơn.

 

Xã Đập Đá, An Nhơn huyện thị

Trong quê hương tỉnh lỵ địa linh

Làng quê non nước hữu tình

Mẹ cha, thân quyến gia đình ấm êm.

 

Nhờ thuận duyên vào thềm cửa đạo

Thầy Giác An - Trưởng lão đương thời

Du phương từng bước thảnh thơi

Dẫn đoàn Tăng chúng một thời qua đây.

 

Ngôi Tam bảo tự rày nương tựa

Được Thầy ban chỗ dựa tâm lành

Pháp danh Thiện Nhẫn cao thanh

Sớm hôm tu học mong thành hiền nhân.

 

Sau về khuyên phụ thân dâng cúng

Đất Bằng Châu hiến phụng hoàn toàn

Đức Thầy minh chứng hân hoan

Dựng xây tịnh xá Tăng đoàn yên tu.

 

Thuở Giác linh thế phát xuất gia tu học và hành đạo!

 

Hai mươi sáu tuổi đời son trẻ

Ngài quyết tâm theo lẽ xuất trần

Vào chùa cắt ái từ thân

Đức Thầy thâu nhận tinh thần thiết thi.

 

Tại Ngọc Duyên nguyện đi theo Phật

Cạo tóc râu bỏ tật tánh đời

Một năm tu học đầy vơi

Từ ngôi Ngọc Cát được thời giới ban.

 

Trước Tăng chúng y vàng ấm áp

Thầy truyền trao giới pháp trọn lòng

Sa-di mười giới sạch trong

Pháp danh Giác Lượng mênh mông tiền đồ.

 

Được bổ nhiệm hải hồ khắp xứ

Trông coi nhiều Phật sự tốt tươi

Đạo tràng tịnh xá các nơi

Miền Trung nước Việt những thời thuận duyên.

 

Trải bốn năm phận hiền vun đắp

Vừa học tu vừa lập đạo tràng

Được Thầy - Trưởng lão Giác An

Truyền đăng Cụ túc giới ban cho mình.

 

Tại Ngọc Phúc oai linh Tam bảo

Thành Tỳ-kheo đắp áo cà-sa

Từ nay Tăng chúng lục hoà

Một vì Thích tử trong nhà Như Lai.

 

Thuở Giác linh ta bà giáo hoá!

 

Quê hương trăm núi nghìn sông

Sắc trời mấy độ bóng lồng về xuôi

Vai trần nặng gánh đưa nôi

Tình quê, hồn đạo ai thoi thúc lòng?

 

Thân Tỳ-kheo giữa dòng thế sự

Đi giữa đời tâm ngự thiền-na

Bát y trăm nẻo là nhà

Con đường hoá độ còn xa còn dày.

 

Ngài về phố ướp đầy sương phủ

Ngôi Ngọc Đà pháp nhũ rưới ban.

Rồi về Ngọc Cát ngự an

Sau ra Ngọc Bảo - Phan Rang, Tháp Chàm.

 

Đến Ngọc Pháp Ngài làm Phật sự

Sống hiệp hoà pháp lữ đồng môn.

Rồi sang Ngọc Phú sớm hôm

Trong ngoài mọi việc chăm nôm cửa thiền.

 

Ngài lại đến Ngọc Duyên - Bình Định

Tán Bồ-đề hưng thịnh xanh um.

Ngài về Ngọc Hạnh - Kon Tum

Giương cao đức độ phủ trùm hương quê.

 

Đủ nhân duyên Ngài về Ngọc Phúc

Công tu hành gạn đục khơi trong.

Ngọc Quang một sớm vầng đông

Chân trần Ngài bước mênh mông khải hoàn...

 

Trị sự trưởng - Giáo đoàn suy cử

Ngài đảm đương Phật sự nhiều năm

Tài năng, trí tuệ thậm thâm

Làm gương xán lạn ngàn trăm tín đồ.

 

Dòng thế sự cơ đồ ai biết

Do nhân duyên nên biệt quê nhà

Ngài sang Mỹ quốc quê xa

An cư tu học ta bà cõi chung.

 

Nơi đất khách đại hùng lập nguyện

Ngôi Pháp Duyên thực hiện tâm lành

Bước đường mở đạo cao thanh

Ra ngoài thế giới được thành vẻ vang.

 

Ngài đi khắp muôn ngàn chúng hội

Quang lâm nhiều pháp thoại Đông Tây

Xứ Nam, cõi Bắc đó đây

Hoằng truyền chánh pháp dựng xây Tăng-già.

 

Ngài thiên bẩm thơ ca, văn cú

Sáng tác nhiều thi phú tinh anh

Tuệ Đàm Tử, lấy bút danh

Lập nên toà soạn thịnh hành khắp nơi.

 

Ngài hoằng pháp khắp trời Mỹ quốc

Trên chuyến xe cứu độ nhân quần

Thuyền từ chở đạo ai lân

Từng bang, từng hạt lần lần viếng thăm.

 

Trải gió bụi bốn mươi năm chẵn

Đường độ sinh mang nặng tâm hồn

Trời chiều tắt nắng hoàng hôn

Tấm thân giả tạm đổ dồn mòn hao.

 

Thời kỳ ẩn thế quy Tây!
 Bầu trời muôn triệu vì sao
Thế nhân một kiếp biết bao nhiêu người
Ra đời da dẻ hồng tươi
Lìa trần bạc tóc buông lơi vui - phiền.
 
Gần trăm mùa hạ tiễn thu sang
Cỗ xe tứ đại suy tàn một khi
Thuận theo luật định đến kỳ
Tuổi già bóng hạc ngại gì tử sinh.
 
Giữa bước đường đăng trình hoằng hoá
Ngài thâu thần như đoá Vô Ưu
Hương hồn theo Phật nhàn du
Năm tư (54) hạ lạp công phu vuông tròn.
 
Nơi Mỹ quốc mãi còn lưu dấu
Bóng cà-sa neo đậu thuyền từ
Pháp âm mấy chục năm dư
Thi văn, bút pháp tâm tư để đời.
 
Đất Việt Nam vạn lời thương kính
Chúng Tăng Ni bịn rịn vô cùng
Đàn-na lệ thắm, chân rung
Muôn vàn đau xót hãi hùng tâm can.
 
Từ hôm nay hai đàng chia biệt
Ngài xuôi dòng nhập diệt vô sinh
Chúng con hướng nguyện chí tình
Cúi đầu đảnh lễ giác linh chứng lòng.
 
Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Chứng minh, chư Tôn đức Trị sự Giáo đoàn III,
Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Tăng Ni môn đồ pháp quyến,
Cúi đầu đảnh lễ giác linh cố Trưởng lão Hoà thượng Giác Lượng Tân viên tịch.

Từ đất Ấn xa xôi, hàng Tăng Ni sinh chúng con vô cùng đau buồn khi nghe tin Trưởng lão HT. Giác Lượng thâu thần thị tịch tại Mỹ quốc sau 86 năm ngự cõi hồng trần, trong đó ngự nơi cửa đạo 54 năm.

Là hàng hậu học lớp cháu con nhỏ dại, tuy chúng con không trực tiếp thọ giáo và uống giọt sữa pháp tinh khôi từ Trưởng lão, nhưng Ngài là bậc thạch trụ tòng lâm của tông môn Khất Sĩ nên chúng con đều mang ơn nặng qua sự cống hiến xây dựng và mở đạo của bậc tiền nhân. Đứng trước sự thị hiện nhập diệt của Ngài sau khi mãn duyên cõi tạm, chúng con xin thành kính phân ưu và xin mạn phép chia sẻ nỗi đau thương này.

Từ xứ Phật thiêng liêng, Tăng Ni sinh chúng con xin kết mảnh khăn tang trong tâm khảm, thành tâm phủ phục đảnh lễ bái vọng Giác linh đài nơi Mỹ quốc đang tôn trí nhục thân Ngài. Chúng con kính dâng đôi dòng điếu văn thi hoá sơ lược hành trạng một đời phụng sự đạo phápchúng sinh của bậc Tôn trưởng. Kính nguyện Giác linh Trưởng lão thuỳ từ chứng giám.

Chúng con kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ giác linh Trưởng lão Hoà thượng Giác Lượng thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật quốc.

“GIÁC vô biên, tánh khai trí tuệ, NỐI thạnh sơn môn TRUYỀN vĩnh kiếp
LƯỢNG hải hà, tâm mở từ bi, TRUYỀN đăng tục diệm NỐI muôn đời”
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Uttar Pradesh, Ấn Độ ngày sơ Đông, 2020

Minh Điệp chấp bút

...

THÀNH KÍNH CUNG TIỄN THẦY!

 

Kính lạy Giác linh Thầy!

Thầy ôi!

Đã 52 năm rồi!

Kể từ ngày Thầy trò hữu duyên hội ngộ!

“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa Ân sư muôn kiếp khó đáp đền!”

“Cơm ai sống? Giống ai nên?”

Từ thuở ấy con đã từng lo nghĩ:

Sống xa Thầy chúng con khổ xiết bao!

Những khi sóng gió ba đào

Biết ai nhờ cậy chống chèo đỡ nâng!

Con bâng khuâng lòng đầy lo lắng

Tâm thành nguyện khấn lạy Phật chở che

Khiến xui Cùng Tử gặp cha

Thầy trò hội ngộ chan hòa mừng vui!

Để nối tiếp quãng đời vàng ngọc

Thuở vàng son tu học bên Thầy

Nguồn lòng kính mến đượm đầy

Khối tình Sư đệ kiếp này trọn duyên!

Ngày vui như giấc mộng!

Kiếp sống thật mong manh!

Biệt ly lòng đau đớn!

40 xuân thu tròn!

Biết bao nhiêu thống khổ!

Vượt khó rèn chí tâm!

Lời Thầy luôn nhắc nhở

Nhủ lòng con tiến lên!

“Vì sứ mạng ta phải đành xa cách

lương tâm ta quyết vạch khai đường

Vì một lòng phụng sự khối tình thương

Vì trí giác dám khinh thường hệ lụy!”

Nhờ Tam Bảo Tổ Thầy gia hộ

Chúng con lo Đạo nghiệp vun bồi

Thầy an lòng nơi chốn xa xôi

Mừng đệ tử nối dòng Thích tử!

hoàn cảnh bao lần biến đổi

Dù muôn trùng cách trở gian nan!

Chúng con nguyền ghi tạc thâm ân

Lời Thầy dạy khuôn vàng thước ngọc!

“Những thần dược Thầy đà chỉ dạy

Chính Quy Điều Luật Giới tinh nghiêm

Từng giờ từng phút ngưỡng chiêm

Tư duy quán tưởng mãi kiềm thúc luôn

Dù xa mấy nhịp cũng gần

Gắng tầm phương cách Thầy lần dắt lên

Miễn sao chí cho bền tâm chí

Thì Đạo tâm không bị đứt ngang!

Thầy dù đến chốn Niết-bàn

Nỡ tình bỏ chúng trần gian sao đành!

Đó là những đôi lời Thầy dạy

Còn đường tu con phải chí tâm

Ra công nghiên cứu suy tầm

Rút nhiều kinh nghiệm phương châm cứu mình”

Lời vàng vâng giữ vẹn toàn

Gọi là muôn một đền ơn Tổ Thầy!

Một lần thăm Thầy!

Là lần tiễn biệt!

Thầy ôi!

Hôm nay duyên mãn

Thầy xả báo thân!

Không còn vướng bận!

Tự do tự tại!

Thầy về Tịnh độ

Về thăm Chùa Tổ, Tịnh xá Ngọc Tòng

Thầy luôn canh cánh bên lòng khôn nguôi!

Bao nhiêu tịnh xá, đại chúng Tăng Ni

Thiện nam, tín nữ tưởng nhớ ngày đêm

Thương đời đau khổ, chẳng nỡ an nhiên

Hồi nhập Ta bà, thuyền từ tế độ

Thầy trò đoàn tụ, tứ chúng đề huề

Bồ-đề tâm kiên cố!

Phật Tổ chở che!

Kính lạy Giác linh Thầy từ bi gia hộ!

Chúng đệ tử,

Duyên Liên (Diệu Thông) kính bái


* Ngày 30 tháng 11 năm 2020 (Nhằm ngày 16 tháng 10 năm Canh Tý).

BAN THƯ KÝ TANG LỄ sẽ liên tục cập nhật các bài viết cảm niệm trong chuyên đề CẢM NIỆM ÂN SƯ - CHƯ TĂNG - NI KHẤT SĨ. Quý vị hoan hỷ gửi về Email: giacminhluat@gmail.com 

XEM THÊM: Cảm Niệm Ân Sư Của TĂNG - NI & PHẬT TỬ 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
10/12/2020(Xem: 23253)
Cuộc đờiđạo nghiệp của Ngài thật đáng cho muôn đời kính ngưỡng: Một niệm chí thành, mười phương cảm ứng Một nén hương, một cành hoa… một tấm lòng… Kính dâng lên Đức Đệ Nhị Pháp Chủ… mà ngào ngạt lan toả khắp tam thiên.
08/12/2020(Xem: 17743)
Từ đất Ấn xa xôi, hàng Tăng Ni sinh chúng con vô cùng đau buồn khi nghe tin Trưởng lão HT. Giác Lượng thâu thần thị tịch tại Mỹ quốc sau 86 năm ngự cõi hồng trần, trong đó ngự nơi cửa đạo 54 năm.
07/12/2020(Xem: 19673)
Nhớ Linh xưa! Tuổi xuân xanh xứng đáng, Một thanh niên gương mẫu tại quê nhà, Đã hướng về phụng sự đạo thiết tha.
07/12/2020(Xem: 19238)
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại vô cùng kính tiếc khi hay tin: Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lượng, Viện Chủ Tịnh Xá Pháp Duyên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, vừa viên tịch lúc 9 giờ tối thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 (nhằm ngày 16 tháng 10, năm Canh Tý), trụ thế 86 tuổi, 54 hạ lạp.
05/12/2020(Xem: 17457)
- Tinh thần thức ngộ của Đạo Phật là ngọn đuốc, là hào quang để soi rọi cho chúng sanh; chúng ta mọi người đã hướng đạo là thể hiện được tia sáng thức ngộ tự nơi bản tâm của chúng ta, để chúng ta mỗi người ai rồi cũng phải tự tu, tự học, tự mình sáng soi.
05/12/2020(Xem: 16510)
Chúng con hàng tứ chúng Tăng Nitín đồ nam nữ Phật tử thuộc Tăng đoàn Phật giáo Khất Sĩ Úc châu đồng thành tâm ngưỡng vọng về phương trời Bắc mỹ, quốc gia Hoa kỳ, tiểu Bang California, Thành phố San Jose, Một lòng kính tiếc khi nhận được ai tín Hoà thượng Tôn sư thuận thế vô thường, đã xả bỏ báo thân trở về cõi giác.
04/12/2020(Xem: 14276)
Nhận được tin Đại lão Hòa thượng Thích Giác Lượng - Pháp chủ Giáo hội Tăng già Khất sĩ Thế Giới tân viên tịch Ni giới Hệ phái Khất sĩ chúng con thành kính cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thượng phẩm thượng sanh cao đăng Phật Quốc, sớm hội nhập Ta bà, tiếp hạnh nguyện giác tha, hóa độ chúng sanh, tuyên dương Chánh pháp, ngưỡng mong Giác linh Hòa thượng từ bi chứng giám.
03/12/2020(Xem: 14510)
Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ nhận được tin Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng
03/12/2020(Xem: 15025)
Sự ra đi vĩnh viễn của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng là một mất mát lớn lao cho môn đồ tứ chúng Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới nói riêng và Phật Giáo Việt Nam nói chung. Cõi đời này đã mất đi một bậc xuất trần thượng sĩ, sứ giả Như Lai, nhà tranh đấu, giải trừ Pháp nạn, một nhà thơ lớn của Phật Giáo, đã tận tụy, cống hiến trong suốt 60 năm cho Đạo Pháp và Dân Tộc.
02/12/2020(Xem: 6220)
Giác Lượng Tôn Sư xiển đạo huyền Quê nhà Hải ngoại ngát chư duyên Pháp Duyên Tịnh Xá ngời hoa giác Giáo Hội Hoa Kỳ rạng đạo viên Chủ Bút Đặc San ghi dấu ấn